Dezvoltam programe de analiza financiara si promovam produse de calitate prin marketing afiliat. Viziteaza-ne zilnic!

Formulele de calcul ale indicatorilor de analiza economico-financiara

Formulele de calcul ale indicatorilor de analiza economico-financiara utilizati in aplicatiile pentru analiza financiara realizate de MacrostandarD. (update v1.6)

Update-ul se refera la formulele noi adugate sau la explicatiile suplimentare si nu la inlocuierea ori modificarea unor formule.

MacrostandarD Business Analyst este cel mai avansat program pentru analiza financiara!

MacrostandarD Business Analyst este cel mai avansat program pentru analiza financiara!
Click pe imagine pentru mai multe informatii!

ACOPERIREA DOBANZII (AD)
Reprezinta capacitatea potentiala de acoperire a dobanzilor. Indicatorul este foarte utilizat in analiza investitiilor finantate din imprumuturi. Cu cat valoarea rezultata este mai ridicata cu atat este mai bine, societatea putandu-si platii dobanzile (teoretic – deoarece, chiar si cand se inregistreaza pierdere dobanda se achita daca exista numerar in banca).
Formula de calcul:
AD = EBIT / CHD
EBIT = PB + CHD

EBIT = profitul inainte de dobanzi si impozit
PB = profit brut
CHD = cheltuiala cu dobanda

CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE (CAF)
Exprima un surplus financiar rezultat din activitatea intreprinderii fiind o sursa interna de finantare. Nu are o acoperire monetara ci doar sub forma de fonduri disponibile. Din aceasta cauza, in practica se apeleaza la credite pentru investitii cu toate ca se inregistreaza profit. Cele mai reprezentative cheltuieli si venituri calculate sunt cele aferente amortizarii si provizioanelor constituite, in practica intalnindu-se si altele, dar, de o pondere nesemnificativa.
Formula de calcul:
CAF = RN + CC – VC
RN = rezultatul net
CC = cheltuieli calculate
VC = venituri calculate

CAPITALIZAREA BURSIERA (CB)
Reprezinta valoarea de piata a societatii. Pe pietele financiare se utilizeaza in toate tranzatiile bursiere, fiind considerat cel mai important indicator in analiza valorii unei societati. Daca valoarea rezultata depaseste valoarea capitalurilor nete ale societatii societatea este supracapitalizata, investitorii percepand societatea prin prisma unor posibile evolutii viitoare ale pietei in care isi desfasoara activitatea. O supracapitalizare se poate obtine si datorita unei comunicari eficiente realizata de conducere fata de investitori. Subcapitalizarea bursiera este intalnita la societatile ce nu prezinta perspective de piata pentru investitori datorita mediului de afaceri in care activeaza si din cauza lipsei comunicarii eficiente realizate de conducere fata de investitori.
Formula de calcul:
CB = NRA x VPA
NRA = numarul de actiuni
VPA = valoarea de piata a actiunii

CAPITALUL DE LUCRU NET (CLN)
Indicatorul exprima masura in care activele curente acopera datoriile curente. Valoarea indicatorului trebuie sa fie pozitiva. In situatia de echilibru financiar valoarea indicatorului este 0. Este echivalent cu fondul de rulment net sau global si egal valoric cu fondul de rulment permanent. Se calculeaza in partea de “jos” a bilantului.
Formula de calcul:
CLN = ACR – DC
ACR = active circulante
DC = datorii curente

CAPITALURI PERMANENTE (CPRM)
Sunt sursele stabile formate din capitalurile proprii si datoriile pe termen lung, de care dispune societatea.
Formula de calcul:
CPRM = CPR + DTL
CPR = capitalurile proprii
DTL = datorii pe termen mediu si lung

CAPITALURI PROPRII (CPR) (Activ Net Contabil)
Includ posturile din situatiile finaciare: provizioanele, subventiile pentru investitii si capitalurile totale.
Formula de calcul:
CPR = PRV + SI + CPRT
PRV = provizioane
SI = subventii pentru investitii
CPRT = capitaluri totale

CASH-FLOW DE GESTIUNE (CFG)
Rezultatul tuturor operatiunilor de gestiune reprezinta cash-flow-ul de gestiune. Operatiunile de gestiune sunt cele de exploatare, investitie si finantare.
Formula de calcul:
CFD = RN + CHD + CHAMO
RN = rezultatul net
CHD = cheltuiala cu dobanda
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

CASH-FLOW DISPONIBIL (CFD)
Exprima capacitatea efectiva a societatii de a remunera actionarii si creditorii. Este efectiva deoarece nu ia in calcul impozitul pe profit.
Formula de calcul:
CFD = CFDact + CFDcr
CFDact = RN – (CPR1 – CPR0)
CFDcr = CHD – (DATFIN1 – DATFIN0)

RN = rezultatul net
CHD = cheltuiala cu dobanda
CPR = variatia capitalurilor proprii
DATFIN = variatia datoriilor financiare pentru care s-au platit dobanzi in perioada analizata

CASH-FLOW OPERATIONAL (CFO)
Reprezinta capacitatea potentiala de finantare viitoare a intreprinderii, de remunerare a investitorilor de capital si a creditorilor din rezultul de exploatare obtinut. Se mai numeste si cash-flow de exploatare.
Formula de calcul:
CFO = RN + CHAMO

RN = rezultatul net
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

CHELTUIALA DE PERSONAL PE ANGAJAT (CHPA)
Indicatorul masoara cheltuiala totala a societatii reprezentata de salarii, retineri aferente si tichete de masa pe un angajat. Nu se poate stabili un raport ca baza de comparatie, fiecare societate trebuind sa remunereze corect munca angajatilor sai. Totusi, se poate compara cu productivitatea muncii care trebuie sa creasca intr-un ritm mai ridicat decat cresterile salariale. Indicatorul este mai precis daca la numarator sunt trecute doar cheltuielile salariale si tichetele de masa acordate. Se elimina, astfel, influenta schimbarilor legislative. O exceptie a fi daca in toata perioada analizata procentele de retineri ar fi identice, lucru destul de improbabil.
Formula de calcul:
CHPA = CHP / NS
CHP = cheltuieli de personal
NS = numarul mediu de salariati sau numarul total de ore de lucru

CHELTUIELILE DE PERSONAL IN VALOAREA ADAUGATA (CHPVA)
Rata masoara ponderea cheltuielilor de personalul in valoarea adaugata. Un coeficient mai mare de 80% nu este benefic pentru societate deoarece inseamna multa munca manuala. Industria de lux poate depasii acest prag deoarece se lucreaza foarte mult manual. Daca raportul nu este reprezentat procentual (inmultit cu 100) indicatorul este cunoscut sub denumirea de “Contributia factorului uman la formarea valorii adaugate“.
Formula de calcul:
CHPVA = (CHP / VA) x 100
CHP = cheltuieli de personal
VA = valoarea adaugata

CONSUMUL ENERGETIC SI DE COMBUSTIBIL (CEC)
Rata masoara ponderea cheltuielilor cu energia si combustibilul in cifra de afaceri. Un coeficient mare dezavantajeaza societea si o face dependenta de monopolul din domeniul energiei si al combustibililor. Pentru reducerea consumului energetic trebuie facute investitii in utilaje cu consum redus.
Formula de calcul:
CEC = (CEC / CA) x 100
CEC = cheltuieli cu energia si combustibilul
CA = cifra de afaceri

DURATA MEDIE A ZILEI DE LUCRU (DMZL)
Masoara durata unei zile de lucru. In mod normal trebuie sa coincida cu durata legala a zilei de lucru. De regula o depaseste in aproape toate societatile. Peste zece ore de lucru pe salariat nu este deloc normal deoarece scade capacitatea de munca cu repercusiuni directe asupra calitatii muncii si a produselor, productivitatii muncii si a securitatii muncii.
Formula de calcul:
DMZL = NTO / nz / NS
NTO = numarul total de ore de lucru realizate in perioada analizata
nz = numarul de zile al perioadei (365 pentu an)
NS = numarul mediu de salariati

EFECTUL DE LEVIER (ELF)
Efectul de levier exprima cresterea ratei de remunerare a capitalurilor proprii determinata de cresterea gradului de indatorare. Efectul de levier este cu atat mai mare cu cat rentabilitate economica este mai mare decat rata dobanzii capitalurilor imprumutate. Efectul de levier devine negativ daca rata dobanzii la creditele contractate devine mai ridicata daca rata rentabilitatii economice, indatorarea avand un “efect de maciuca“.

Formula de calcul:
EFL = (REPB – RDEF) x LF
REPB = (PB / AT) x 100
RDEF = (CHD / DATFIN) x 100

REPB = rentabilitatea economica (a profitului brut)
PB = profit brut
AT = activ total
RDEF = rata dobanzii efective la care se imprumuta societatea
DATFIN = datorii financiare pentru care s-au platit dobanzi in perioada analizata
CHD = cheltuiala cu dobanda
LF = DT / CPR
LF = levierul financiar (rata generala a indatorarii)
DT = datorii totale
CPR = capitaluri proprii

Articol ajutator: Efectul de Levier si Levierul Financiar – ‘Efectul de Maciuca’

EXCEDENTUL BRUT DE EXPLOATARE (EBE)
Masoara excedentul/deficitul degajat de activitatea de exploatare. Este o sursa potentiala de autofinantare si de remunerare a creditorilor, a statului si a actionarilor. Deoarece nu este influentat de metoda de amortizare si de norma de impozitare poate fi utilizat in comparatiile dintre societatii.
Formula de calcul:
EBE = VA + VSE – CHP – CHITV
VA = MC + PE – CHELTUIELI EXTERNE

VSE = Venituri din subventii de exploatare (inclusiv cele pentru salarii)
CHP = cheltuieli de personal
CHITV = Cheltuieli cu alte alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
MC – marja comerciala
PE = productia exercitiului
CHELTUIELI EXTERNE:

 • cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile
 • alte cheltuieli materiale
 • alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
 • cheltuieli privind prestatiile externe
 • cheltuieli cu despagubiri si activele cedate

FONDUL DE RULMENT BRUT SAU TOTAL (FRB)
Nu este altceva decat capitalul de lucru brut, altfel spus activlele circulante.
Formula de calcul:
FRB = ACR
ACR = activele circulante

FONDUL DE RULMENT NET (FRN)
Este echivalent cu capitalul de lucru net si egal valoric cu fondul de rulment permanent. Se calculeaza in partea de “jos” a bilantului.
Formula de calcul:
FRN = ACR – DC
ACR = active circulante
DC = datorii curente

FONDUL DE RULMENT PERMANENT (FRP)
Reprezinta resursele pentru finantarea investitiilor pe termen lung. Situatia de echilibru financiar este cand FRP = 0. Situatia este buna cand FRP > 0, adica atunci cand capitalurile proprii depasesc activele pe termen lung. In cazul in care nu exista suficiente resurse (capitaluri proprii si credite pe termen mediu si lung) se utilizeaza din resursele curente pentru a acoperii investitiile facute. In trecut, fondul de investitii era echivalent cu numerarul din contul bancar destinat finantarii pe termen lung. Astazi nu mai este cazul – se face management si planificare financiara. Este calculat in partea de “sus” a bilantului si este valoric egal cu capitalul de lucru net si fondul de rulment net.
Formula de calcul:
FR = CPRM – AIN
CPRM = CPR + DTL

CPRM = capitalurile permanente
CPR = capitalurile proprii
DTL = datorii pe termen mediu si lung
AIN = active imobilizate nete

FONDUL DE RULMENT PROPRIU (FRPr)
Indicatorul exprima masura in care surse proprii, lasate de actionari societatii, acopera investitiile pe termen lung realizate. Daca indicatorul este negativ inseamna ca societatea a folosit si alte surse pe termen lung (credite si amanarea la plata a furnizorilor si a altor datorii) pentru finantarea imobilizarilor.
Formula de calcul:
FRPr = CPR – AIN
CPR = capitalurile proprii
AIN = active imobilizate nete

GRADUL DE INDATORARE (GI)
Evidentiaza limita pana la care societatea isi finanteaza activitatea din alte surse decat cele proprii (credite, datorii la stat si furnizori). Indicatorul este inversul solvabilitatii patrimoniale, suma rezultatelor celor doi indicatori trebuind sa fie 100%. In conditii normale de activitate gradul de indatoare trebuie sa se situeze in jur de 50%. O limita sub 30% indica o rezerva in apelarea la credite si imprumuturi iar peste 80% o dependenta de credite, situatie alarmanta.
Formula de calcul:
GI = (DT / AT) x 100
DT = datorii totale
AT = activ total

GRADUL DE INTEGRARE PE VERTICALA – RATA VALORII ADAUGATE (GIV)
Cu cat societatea prelucreaza mai mult materiile prime gradul de integrare creste. In industria textila gradul de integrare pe verticala este redus deoarece se lucreaza foarte mult in lohn iar forta de munca este inca ieftina. Si in industria de lux se lucreaza foarte mult manual, dar forta de munca este inalt calificata iar gradul de integrare pe verticala este ridicat.
Formula de calcul:
GIV = (VA / CA) x 100
VA = valoarea adaugata
CA = cifra de afaceri

GRADUL DE UTILIZARE A CAPACITATII DE PRODUCTIE (GUCP)
Evidentiaza capacitatea societatii de a utiliza la maxim activele productive de care dispune. Trebuie sa tinda spre 100% si sa se mentina in tot timpul anului peste 80%.
Formula de calcul:
GUCP = (PF / CP) x 100
PF = productia fabricata
CP = capacitatea de productie

GRADUL DE VALORIFICARE A PRODUCTIEI FABRICATE (GVPF)
Evidentiaza capacitatea societatii de a valorifica intreaga productie realizata. Trebuie sa tinda spre 100% si sa se mentina in tot timpul anului peste 90%, exceptand industriile sezoniere unde in afara sezonului se poate situa chiar sub pragul de 50%. Scaderea indicatorului sub pragul de 50% anual trebuie sa constituie un semnal de alarma pentru conducere deoarece se impun noi strategii de piata si/sau restructurari.
Formula de calcul:
GVPF = (CA sau PV / PF) x 100
CA = cifra de afaceri
PV = productia vanduta
PF = productia fabricata

Numai ca, daca societatea are vanzari de marfuri de la terti cu volum semnificativ, indicatorul ar trebui calculat la productia vanduta si nu la cifra de afaceri neta. Identic ar trebui procedat daca se pot indentifica reducerile comerciale acordate carui tip de vanzare au fost acordate (productie vanduta sau vanzare de marfuri) si defalca veniturile din subventiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. In schimb, daca magazinele proprii vand exclusiv prduse proprii sau marfurile de la terti sunt sub pragul de semnificatie de 5% atunci se poate folosi formula standard in care numaratorul este cifra de afaceri.

Articol ajutator: Gradul de valorificare a productiei fabricate calculat mai corect

INZESTRAREA TEHNICA (IT)
Masoara gradul de inzestrare tehnica a societatii. Trebuie sa fie in crestere continua si peste media din industrie. Un grad redus se regaseste in industria de lux unde se lucreaza foarte mult manual.
Formula de calcul:
IT = IMON / NS
IMO = imobilizari corporale nete
NS = numarul mediu de salariati

INZESTRAREA TEHNICA DIN PRODUCTIE (ITP)
Masoara gradul de inzestrare tehnica a societatii cu utilaje si technica destinata productiei. Trebuie sa fie in crestere continua si peste media din industrie. Se poate utiliza si pentru analiza activitatii principale a societatii sau pe diferite activitati de baza.
Formula de calcul:
ITP = IMON / NS
IMOP = imobilizari corporale destinate activitatii de productie, de regula cele din exploatare
NS = numarul mediu de salariati direct productivi

LICHIDITATEA GENERALA (LG)
Reprezinta masura in care pot fi acoperite pasivele curente din activele curente. Daca lucrati cu date previzionate/bugetate datoriile curente trebuie obligatoriu sa includa si ratele scadente in perioada analizata ale datoriilor pe termen mediu si lung. Acuratetea indicatorului va fi mult mai ridicata. Valoarea trebuie sa fie supraunitara: > 1,3.
Formula de calcul simpla:
LG = ACR / DC

Formula de calcul care ar trebui utilizata in bugete, planuri de afaceri ori alte calcule de previziune:
LG = ACR / PLC
PLC = DC + RC

ACR = active circulante
DC = datorii curente
PLC = plati curente
RC = ratele scadente ale datoriilor pe termen mediu si lung in perioade previzionate.
Vezi indicatorul “Platile curente” pentru a doua varianta!

LICHIDITATEA CURENTA (LC)
Reprezinta masura in care pot fi acoperite datoriile curente din activele curente lichide sau rapid lichide. Valoarea trebuie sa fie supraunitara. Mai este cunoscuta si sub denumirea de “Lichiditate redusa” si “Testul ACID“.
Formula de calcul:
LC = (ACR – ST) / DC
ACR = active circulante
ST = stocuri
DC = datorii curente

LICHIDITATEA IMEDIATA (LI)
Lichiditatea la vedere, reprezinta masura in care pot fi acoperite datoriile totale exigibile din lichiditati si depozite la vedere. Daca lucrati cu date previzionate/bugetate datoriile curente trebuie obligatoriu sa includa si ratele scadente in perioada previzionata ale datoriilor pe termen mediu si lung. Acuratetea indicatorului va fi mult mai ridicata. Valoarea trebuie sa fie supraunitara. In practica se obtine, de regula, 0,8.
Formula de calcul simpla:
LI = T / DC
Formula de calcul utilizata in previziune:
LI = T / PLC
PLC = DC + RC

T = trezoreria (numerar si echivalente de numerar + investiti pe termen scurt)
PLC = plati curente
DC = datorii curente
RC = ratele scadente ale datoriilor pe termen mediu si lung in perioade previzionate
Vezi indicatorul “Platile curente” pentru a doua varianta!

MARJA COMERCIALA (MC)
Masoara rezultatul brut al activitatii de comert cu ridicata si/sau cu amanuntul prestat de societate prin intermediul magazilelor si/sau depozitelor de vanzare. Deoarece rezultatul nu este influentat de alte cheltuieli adiacente vanzarii, utilitatea in practica pentru societatile de productie este limitata.
Formula de calcul:
MC = VVM – CHM
VVM = venituri din vanzarea marfurilor
CHM = cheltuieli privind marfurile

MARJA PROFITULUI BRUT (MPB)
Raportul dintre profitul brut al exercitiului si cifra de afaceri neta. Exprima profitabilitatea intregii activitati, profitul luat in considerare nefiind influentat de impozitul pe profit. Pentru compartia cu alte perioade si societati marja este mult mai reprezentativa deoarece influenta fiscalitatii este mai redusa.
Formula de calcul:
MPB = PB / CA
PP = profit brut
CA = cifra de afaceri

MARJA PROFITULUI DIN EXPLOATARE (MPE)
Raportul dintre profitul generat de activitatea de exploatare si cifra de afaceri neta. Exprima profitabilitatea procesului de productie dintr-o perioada. Marja trebuie sa fie cat mai ridicata si in crestere continua pentru a putea sustine rezultatul financiar si extraordinar.
Formula de calcul:
MPE = PE / CA
PE = profit din exploatare
CA = cifra de afaceri

MARJA PROFITULUI NET (MPN)
Raportul dintre profitul net al exercitiului si cifra de afaceri neta. Exprima profitabilitatea intregii activitati, profitul luat in considerare fiind influentat de impozitul pe profit, reprezinta una din cele mai uzuale si importante rate calculate in analiza financiara. Raportul nu trebuie utilizat in analiza comparativa multiperioada si multisocietate deoarece contine influenta fiscalitatii.
Formula de calcul:
MPN = PN / CA
PN = profit net
CA = cifra de afaceri

NECESARUL DE FOND DE RULMENT (NFR)
Reprezinta resursele necesare pentru finantarea activitatii curente. Situatia de echilibru financiar este cand NFR = 0. In practica situatia este buna cand NFR < 0, adica, atunci cand nu avem nevoie de alte surse pentru finantarea activitatii curente. Sursele sunt constituite din datorii curente.
Formula de calcul:
NFR = (ACR – T) – DC
ACR = active circulante
T = trezoreria
DC = datorii curente

PARGHIA FINANCIARA (PF)
Raportul exprima corelatia dintre structura financiara si capitalul imprumutat. Valoarea indicatorului se situeza intre 2,5 si 1,66 la societati cu grad de indatorare acceptabil si peste 5 la societatile ce sunt subcapitalizate.
Formula de calcul:
PF = AT / CPR
AT = activ total
CPR = capitaluri proprii

PERIOADA DE INLOCUIRE A ACTIVELOR CIRCULANTE (PIACR)
Reprezinta durata teoretica de inlocuire a activelor circulante din cifra de afaceri. In functie de industrie se pot intalni situati cand activele circulante se inlocuiesc o singura data pe an sau la una-doua luni.
Formula de calcul:
PIACR = (ACR / CA) x nrzp
ACR = active circulante
CA = cifra de afaceri
nrzp = numarul de zile al perioadei

PERIOADA DE INLOCUIRE A ACTIVELOR IMOBILIZATE (PIIMO)
Reprezinta durata teoretica de inlocuire a activelor imobilizate din cifra de afaceri. In ritmul actual de dezvoltare si aparitii de noi tehnologii inlocuirea activelor imobilizate ar trebui sa se faca la, cel putin, 3 ani.
Formula de calcul:
PIIMO = (IMO / CA) x nrzp
IMO = imobilizari corporale
CA = cifra de afaceri
nrzp = numarul de zile al perioadei

PERIOADA DE INLOCUIRE A ACTIVULUI TOTAL (PIAT)
Reprezinta durata teoretica de inlocuire a intregului activ din cifra de afaceri. In ritmul actual de dezvoltare si aparitii de noi tehnologii inlocuirea activului total ar trebi sa se faca la, cel putin, 4-5 ani.
Formula de calcul:
PIAT = (AT / CA) x nrzp
AT = activ total
CA = cifra de afaceri
nrzp = numarul de zile al perioadei

PERIOADA DE INLOCUIRE A STOCURILOR (PIS)
Reprezinta durata teoretica de inlocuire a stocurilor din cifra de afaceri. In functie de industrie se pot intalni situati cand stocurile se inlocuiesc o singura data pe trimestru sau o data pe luna. In general doua luni nu reprezinta un semnal de alarma, daca media anilor trecuti este de o luna. In comert stocurile se inlocuiesc chiar saptamanal.
Formula de calcul:
PIST = (ST / CA) x nrzp
ST = stocurie
CA = cifra de afaceri
nrzp = numarul de zile al perioadei

PERIOADA DE PLATA A DATORIILOR COMERCIALE (PRDC)
Reprezinta durata teoretica de plata a datoriilor comerciale (furnizori si alte datorii asimilate) prin cifra de afaceri. Teoretica, deoarece in sold pot ramane facturi mai vechi decat perioada analizata. Trebuie sa depaseasca durata de incasare a creantelor cu cateva zile.
Formula de calcul:
PRDC = (DCOM / CA) x nrzp
DCOM = datorii comerciale(furnizori)
CA = cifra de afaceri
nrzp = numarul de zile al perioadei

PERIOADA DE PLATA A DATORIILOR CURENTE (PPDC)
Reprezinta durata teoretica de plata a datoriilor din cifra de afaceri. Teoretica, pentru ca in sold pot ramane facturi sau rate si dobanzi scadente la credite mai vechi decat perioada analizata. Este bine ca durata de plata sa fie cu 5-10 zile mai mare decat durata de recuperare a creantelor, dar sa nu depaseasca termenul scadent.
Formula de calcul:
PPDC = (DC / CA) x nrzp
DC = datorii curente
CA = cifra de afaceri
nrzp = numarul de zile al perioadei

PERIOADA DE PLATA A DATORIILOR TOTALE (PPDT)
Reprezinta durata teoretica de plata a datoriilor totale din cifra de afaceri. Teoretica, pentru ca in sold pot ramane facturi sau rate si dobanzi scadente la credite mai vechi decat perioada analizata. In plus, exista credite si alte datorii cu scadente la termen (peste un an) ceea ce face ca indicatorul sa nu aiba o importanta asa de ridicata in analiza financiara. Oricum, termenul rezultat nu trebuie sa depaseasca
cu mult durata de incasare a creantelor daca exista in sold datorii cu termene scadente la termen. In conditiile in care societatea nu detine decat datorii curente acest indicator corespunde cu perioada de plata a datoriilor curente.
Formula de calcul:
PPDT = (DT / CA) x nrzp
DT = datorii totale
CA = cifra de afaceri
nrzp = numarul de zile al perioadei

PERIOADA DE RECUPERARE A CREANTELOR (PRCR)
Reprezinta durata teoretica de recuperare a creantelor din cifra de afaceri. Teoretica, deoarece in sold pot ramane facturi mai vechi decat perioada previzionata. Nu trebuie sa depaseasca durata de plata a datoriilor curente, o depasire ar insemna reducerea numerarului incasat si nevoia de creduite urgente de trezorerie (descoperire de cont). De regula, o factura trebuie sa se incaseza pe loc sau dupa 25-35 zile de la emitere.
Formula de calcul:
PRCR = (CR / CA) x nrzp
CR = creante
CA = cifra de afaceri
nrzp = numarul de zile al perioadei

PLATI CURENTE (PLC)
Suma tuturor platilor obligatorii din punct de vedere legal si contractual necesare pentru achitarea datoriilor cu termen de exigibilitate in perioada previzionata. Indicatorul se utilizeaza, cu precadere, in previziune si analiza bugetelor dar poate fi calculat si in analiza financiara post-factum. In contabilitate ratele scadente ale datoriilor pe termen mediu si lung se regasesc inregistrate in conturile de datorii pe termen mediu si lung.
Formula de calcul:
PLC = DC + RC
DC = datorii curente
RC = ratele scadente ale datoriilor pe termen mediu si lung in perioade previzionate

Articol ajutator: Necesitatea Calcularii Indicatorului ‘Platile Curente’

PONDEREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL IN CHELTUIALA TOTALA (PCPCT)
In analiza se pot include si retinerile aferente doar daca procentele de virament sunt identice de la o perioada la alta. Indicatorul nu are o valoare standard sau un anumit trend in care sa se incadreze, dar trebuie sa se incadreze in politica de salarizare adoptata de conducere. Ceea ce trebuie respectat din punct de vedere economic este indicele de crestere al celor doua cheltuieli: indicele de crestere al cheltuielilor de personal sa nu-l depaseasca pe cel al cheltuielilor totale. Dar si aici mai exista abateri de la teorie, de la o industria la alta si de la o perioada la alta.
Formula de calcul:
PCPCT = CHP / CT X 100
CHP = cheltuieli de personal
CT = cheltuieli totale

PONDEREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL IN CIFRA DE AFACERI (PCPCA)
In analiza se pot include si retinerile aferente doar daca procentele de virament sunt identice de la o perioada la alta. Indicatorul nu are o valoare standard sau un anumit trend dar trebuie sa se incadreze in politica de salarizare adoptata de conducere. Ceea ce trebuie respectat din punct de vedere economic este ca indicele de crestere al cheltuielilor sa nu depaseasca indicele de crestere al cifrei de afaceri. Dar si aici exista abateri de la teorie, de la o industria la alta si de la o perioada la alta.
Formula de calcul:
PCPCA = CHP / CA X 100
CHP = cheltuieli de personal
CA = cifra de afaceri

PRODUCTIA EXERCITIULUI (PE)
Reflecta cel mai fidel activitatea societatii masurand intreaga valoare produsa intr-o perioada.
Formula de calcul:
PE = PV + VS + PI
PV = productia vanduta
VS = variatia stocurilor (+/-)
PI = productia imobilizata

PRODUCTIVITATEA MUNCII (PM)
Masoara eficienta folosirii factorului uman. Trebuie sa fie in crestere continua si peste media din industrie. O crestere sanatoasa se obtine prin automatizare, robotizare si personal redus si calificat. Poate fi calculata la cifra de afaceri, productia realizata, productia vanduta, productia exercitiului, la excedentul brut din exploatare si la valoarea adaugata.
Formula de calcul:
PM = CA sau PE sau VA / NS sau NMZL sau NOL
CA = cifra de afaceri
PE = productia exercitiului
VA = valoarea adaugata
NS = numarul mediu de salariati (pentru PM anuala)
NMZL = numarul mediu de zile lucrate (pentru PM zilnica)
NOL = numarul total de ore de lucru (pentru PM orara)

PROFITUL INAINTE DE DOBANZI SI IMPOZIT (EBIT)
Reprezinta profitul obtinut inainte de remunerarea statului prin impozitul pe profit platit si a creditorilor prin dobanzile platite.
Formula de calcul:
EBIT = PB + CHD
PB = profit brut
CHD = cheltuiala cu dobanda

RANDAMENTUL ACTIVELOR (RA)
Exprima masusa in care sunt utilizate activele societatii. Randamentul trebuie sa creasca si sa se mentina la un nivel constant. Factorii care il influenteaza sunt cererea de piata si activele productive utilizate.
Formula de calcul:
RA = PMR / AT
PMR = productia marfa realizata
AT = activ total

RANDAMENTUL CURENT (RC)
Reprezinta rata rentabilitatii unui titlu de valoare (obligatiune sau actiune). In cazul unei obligatiuni se ia in calcul rata dobanzii iar in cazul unei actiuni rata dividendului. Este bine ca randamentul investitiei in actiuni sau obligatiuni sa se situeze, cel putin, la nivelul ratei dobanzii la disponibil.
Formula de calcul:
CR = (RD / PC) x 100
RD = rata dobanzii sau a dividendului
PC = pretul de cumparare

RANDAMENTUL IMOBILIZARILOR CORPORALE (RIMOB)
Exprima masusa in care sunt utilizate activele corporale de care dispune societatea. Randamentul trebuie sa creasca si sa se mentina la un nivel constant. Factorii care il influenteaza sunt cererea de piata si investitiile realizate. In perioada imediata realizarii unor investitii productive randamentul tinde sa scada dar trebuie crescut imediat prin cresterea productiei si vanzarea acesteia.
Formula de calcul:
RIMOB = PMR / IMO
PMR = productia marfa realizata
IMO = imobilizari corporale

RAPORTUL EPS
Reprezinta raportul dintre profitul net total obtinut si numarul de actiunii. Un coeficient mare este obtinut de societatile profitabile.
Formula de calcul:
EPS = PN / NRA
PN = profit net
NRA = numarul de actiuni
EPS – poate fi de baza sau diluat

RAPORTUL PER
Reprezinta raportul dintre pretul actiunii (cursul) si profitul net alocat pe actiune (EPS). Un coeficient mare este obtinut de societatile ce sunt percepute ca fiind profitabile. Un coeficient foarte mare poate insemna si o supraevaluare a societatii, de aceea sunt vizate de catre investitori actiunile cu PER redus. Se mai numeste si coeficient de capitalizare bursiera.
Formula de calcul:

PER = VPA / EPS
EPS = PN / NRA

VPA = valoarea de piata a actiunii
PN = profit net
NRA = numarul de actiuni

RAPORTUL CREANTE / DATORII (RCD)
Daca indicatorul se calculeaza doar cu datoriile curente este de preferat sa fie subunitar, deci sa avem mai multe datorii decat creante. O valoare subunitara indica faptul ca societatea utilizeaza la maxim creditul furnizor (“pasuirea la plata”). Situatia este normala doar daca datoriile se achita in termenele stabilite si nu se platesc penalitati pentru intarziere. In caz contrar raportul trebuie sa fie supraunitar, respectiv sa avem datoriile achitate.
Formula de calcul:
RCD = CR / DC sau DT
CR = creante
DC = datorii curente
DT = datorii totale

RAPORTUL VALOARE DE PIATA / VALOARE CONTABILA (Market to Book Ratio – MBR)
Raportul trebuie sa fie supraunitar. O valoare subunitara este obtinuta de societatile slab cotate si fara interes din partea investitorilor.
Formula de calcul:
MBR = CB / CPR
CB = capitalizarea bursiera
CPR = capitalurile proprii

RATA AUTONOMIEI (STABILITATII) FINANCIARE (RAF)
Raportul intre capitalurile proprii si capitalurile permanente. Cu cat capitalurile proprii sunt mai mari cu atat mai putin societatea apeleaza la credite pentru finantarea investitiilor.
SFAT: nu amanati investitiile pe motiv ca nu aveti inca toti banii necesari! America si alte state s-au ridicat pe credite (leasing) si asigurari.
Formula de calcul:
RAF = (CPR / CPRM) x 100
CPRM = CPR + DTL

CPRM = capitalurile permanente
CPR = capitalurile proprii
DTL = datorii pe termen mediu si lung

RATA DE FINANTARE A ACTIVELOR (FIAT)
Indicatorul este identic cu “Solvabilitate patrimoniala“. Din punct de vedere al capacitatii de finantare exprima gradul in care sunt acoperite cu surse stabile utilizarile stabile. Deoarece sursele contin si datoriile pe termen lung finantarea nu este in totalitate proprie.
Formula de calcul:
FIAT = (CPR / AT) x 100
CPR = capitaluri proprii
AT = activ total

RATA DE FINANTARE A IMOBILIZARILOR CORPORALE (FIMO)
Exprima capacitatea proprie de finantare a imobilizarilor corporale. Este o masura teoretica, in practica numerarul este determinantul principal. Se apelaza la credite pentru investitii chiar si cand profitul si fondurile proprii depasesc valoarea investitiei.
Formula de calcul:
FIMO = (CPR / IMO) x 100
CPR = capitaluri proprii
IMO = imobilizari corporale

RATA DE FINANTARE A INVESTITIILOR (RFI)
Exprima capacitatea interna de finantare a investitiilor. Este o masura teoretica, in practica numerarul este determinantul principal. De cele mai multe ori exista capitaluri si profit suficient in balanta dar nu si numerar in contul bancar si casierie.
Formula de calcul:
RFI = (CAF / INV) x 100
CAF = capacitatea de autofinantare
INV = investitii anuale

RATA DE FINANTARE A STOCURILOR (RFST)
Masoara capacitatea de finantare a stocurilor cu ajutorul capitalului de lucru net. La societatile viabile indicatorul este supraunitar.
Formula de calcul:
RFST = CLN / ST
CLN = ACR – DC

CLN = capitalul de lucru net (fondul de rulment net)
ACR = active circulante
DC = datorii curente
ST = stocuri

RATA DE IMPOZITARE EFECTIVA (RIE)
Prezinta raportul dintre impozitul pe profit efectiv platit si profitul brut. In practia, se pot intalni doua situatii:
– cand rata efectiva de impozitare este mai ridicata decat rata legala, ca urmare a cheltuielilor nedeductibile fiscal, si
– cand rata efectiva de impozitare este mai redusa decat rata legala, ca urmare a facilitatilor fiscale de care societatea beneficiaza. Evident a doua varianta este benefica.
Formula de calcul:
RIE = (IMP / PB) x 100
IMP = impozitul pe profit
PB = profitul brut

RATA DE RENTABILITATE A ACTIVELOR TOTALE (ROA)
Masoara performanta neta a activului societatii dupa calculul impozitului pe profit. Deoarece este grevata de fiscalitatea profitului trebuie analizata cu atentie in analizele multianuale. Poate fi comparata cu rata obtinuta de alte societati. Trebuie sa fie in crestere continua.
Formula de calcul:
ROA = (PN / AT) x 100
PN = profit net
AT = activ total

RATA DOBANZII EFECTIVE (RDEF)
Masoara procentul dobanzii platite de societate pentru toate creditele si imprumuturile realizate. Daca este calculata la soldul datoriilor trebuie comparata cu rata obtinuta in perioada de comparatie iar daca este calculata la volumul creditelor utilizate intr-o anumita perioada trebuie comparata cu rata medii a dobanzii de pe piata.
Formula de calcul:
RDEF = (CHD / DATFIN) x 100
DATFIN = datorii financiare pentru care s-au platit dobanzi in perioada analizata
CHD = cheltuiala cu dobanda

RATA GENERALA A INDATORARII (LEVIERUL FINANCIAR) (LF)
Mai este cunoscuta si sub denumirea de “rata de levier” si exprima indatorarea totala (pe termen scurt, mediu si lung) a intreprinderii in raport cu capitalul propriu. Rezultatul trebuie sa fie subunitar, o valoare supraunitara insemnand un grad de indatorare ridicat. O valoare ce depaseste 2,33 exprima un grad foarte ridicat de indatorare, societatea putandu-se afla chiar in stadiul de faliment iminent daca rezultatul depaseste de cateva ori pragul de 2,33.
Formula de calcul:
LF = DT / CPR
DT = datorii totale
CPR = capitaluri proprii

Articol ajutator: Efectul de Levier si Levierul Financiar – ‘Efectul de Maciuca’

RATA VALORII ADAUGATE (RVA)
Este diferita in functie de ramura de activitate, in industrie este mai ridicata iar in comert mai redusa. Poate ajunge la 50% in industrie.
Formula de calcul:
RVA = (VA / CA) x 100
VA = valoarea adaugata
CA = cifra de afaceri

RENTABILITATEA CAPITALULUI ANGAJAT (RCA)
Masoara performanta bruta a capitalurilor permanente (capitaluri proprii + datorii pe termen mediu si lung) fara a lua in considerare costul imprumuturilor.
Trebuie sa fie in crestere continua.
Formula de calcul:
RCA = (EBIT / CPRM) x 100

CPRM = CPR + DTL
EBIT = profitul inainte de dobanzi si impozit
CPRM = capitalurile permanente
CPR = capitalurile proprii
DTL = datorii pe termen mediu si lung

RENTABILITATEA CAPITALULUI PERMANENT (RCP)
Masoara performanta bruta a capitalurilor permanente (capitaluri proprii + datorii pe termen mediu si lung). Trebuie sa fie in crestere continua si sa depaseasca rata dobanzii pe termen mediu si lung. Daca indicatorul se situeaza sub rata dobanzii inseamna ca toate creditele pentru investitii au fost facute fara rost deoarece investitile sunt ineficiente.
Formula de calcul:
RCP = (PB / CPRM) x 100
CPRM = CPR + DTL

PB = profit brut
CPRM = capitalurile permanente
CPR = capitalurile proprii
DTL = datorii pe termen mediu si lung

RENTABILITATEA ECONOMICA (A PROFITULUI BRUT) (REPB)
Masoara performanta bruta a activului societatii inainte de calculul impozitului pe profit. Prezinta importanta deoarece nu este grevata de fiscalitatea profitului. Trebuie sa fie in crestere continua. Mai este cunoscuta si sub denumirea de “Rentabilitatea profitului brut“.
Formula de calcul:
REPB = (PB / AT) x 100
PB = profit brut
AT = activ total

RENTABILITATEA EXPLOATARII (RPE)
Masoara performanta profitului din exploatare. Trebuie sa fie in crestere continua si sa asigure acoperirea rezultatului financiar si a celui extraordinar. O rentabilitate buna se obtine daca rezultatul trece de 15%.
Formula de calcul:
RPE = (PE / AT) x 100
PE = profit din exploatare
AT = activ total

RENTABILITATEA FINANCIARA (A CAPITALULUI PROPRIU) (ROE)
Masoara performanta neta a capitalurilor societatii, cele aduse de investitori, profitul curent si cel neridicat (sub forma de rezerve si profit nerepartizat). Trebuie sa acopere rata dobanzii curente. O valoare prea ridicata a indicatorului poate insemna si capital social redus, fapt ce trebuie sa mobilizeze actionariatul pentru a adecva capitalul social la dimensiunea afaceri. Se utilizeaza ca prag de referinta dobanda curenta la depozitele bancare pe un an. Prima si cea mai simpla investitie financiara este sa-ti lasi banii la banca, iar urmatoarea la un fond de investitii. O investitie intr-o alta afacere ar trebui sa depaseasca castigul obtinut prin depunerea banilor la banca.
Formula de calcul:
ROE = (PN / CPR) x 100
PN = profit net
CPR = capitaluri proprii

RENTABILITATEA VENITURILOR (RVEN)
Poate fi considerata o marja a profitului brut dar aplicata la intregul venit realizat. Nu este influentata da rata de impozitare si din acest motiv este utila in analiza miltiperioada. Trebuie sa fie in crestere contiunua si sa depaseasca cel putin 5%.
Formula de calcul:
RV = (PB / VEN) x 100
PB = profit brut
VEN = venituri totale

ROTATIA ACTIVELOR CIRCULANTE (RACR)
Exprima numarul inlocuirilor (teoretice) ale activulelor circulante cu ajutorul cifrei de afaceri. O rotarie mai redusa de 4 ridica semne de intrebre. Rata trebuie comparata cu media pe industrie.
Formula de calcul:
RACR = CA / ACR
CA = cifra de afaceri
ACR = active circulante

ROTATIA ACTIVULUI TOTAL (RAT)
Exprima numarul inlocuirilor (teoretice) ale activului total cu ajutorul cifrei de afaceri. O rotarie mai redusa de 2 ridica semne de intrebre. Rata trebuie comparata cu media pe industrie.
Formula de calcul:
RAT = CA / AT
CA = cifra de afaceri
AT = activ total

ROTATIA CREANTELOR (RCR)
Exprima numarul incasarilor (teoretice) ale creantelor in raport de cifra de afaceri. O rotarie mai redusa de 6 ridica semne de intrebre asupra capacitatii de incasarea a facturilor si eventual a TVA – ului de recuperat de la stat.
Formula de calcul:
RCR = CA / CR
CA = cifra de afaceri
CR = creante

ROTATIA DATORIILOR COMERCIALE (RDCOM)
Exprima numarul platilor (teoretice) ale datoriilor comerciale din cifra de afaceri. O rotatie extrem de redusa trebuie sa ridice semne de intrebre asupra capacitatii de plata a societatii deoarece plata cu intarziere si depasirea termenelor contractuale sunt purtatoare de penalitati.
Formula de calcul:
RDCOM = CA / DCOM
CA = cifra de afaceri
DCOM = datorii comerciale

ROTATIA DATORIILOR CURENTE (RDC)
Exprima numarul platilor (teoretice) ale datoriilor curente din cifra de afaceri. O rotarie mai redusa de 6 ridica semne de intrebre asupra capacitatii de plata a facturilor, creditelor si dobanzilor scadente si a datoriilor la buget.
Formula de calcul:
RDC = CA / DC
CA = cifra de afaceri
DC = datorii curente

ROTATIA DATORIILOR TOTALE (RDT)
Exprima numarul platilor (teoretice) ale datoriilor totale din cifra de afaceri. O rotarie extrem de redusa nu trebuie sa ridice semne de intrebre asupra capacitatii de plata a societatii deoarece in calcul sunt incluse toate datoriile, inclusiv cele cu scadenta la termen (peste un an).
Formula de calcul:
RDT = CA / DT
CA = cifra de afaceri
DT = datorii totale

ROTATIA STOCURILOR (RST)
Exprima numarul inlocuirilor (teoretice) ale stocurilor cu ajutorul cifrei de afaceri. O rotarie mai redusa de 6 ridica semne de intrebre. Rata trebuie comparata si cu media pe industria din care face parte societatea, tinta fiind de minim 12 rotatii anuale. Exista anumite situatii in care numarul de rotatii este foarte redus, cand materia prima se aduce de la distante foarte mari sau contractele de vanzare prevad anumite lotizari ce nu se pot face lunar.
Formula de calcul:
RST = CA / ST
CA = cifra de afaceri
ST = stocuri

SECURITATEA FINANCIARA (SF)
Raportul reflecta gradul in care activitatea este finantata de capitalurile proprii. Valori normale sunt cele supraunitare. Sub pragul minim (1) societatea devine supraindatorata, datoriile pe termen mediu si lung depasind capitalurile proprii.
Formula de calcul:
SF = CPR / DTL
CPR = capitalurile proprii
DTL = datorii pe termen mediu si lung

SOLVABILITATEA GLOBALA (SG)
Indica posibilitatea acoperirii datoriilor totale cu active. Rata mai este denumita si “Solvabilitate Generala”. Valoric este egala cu activul net contabil, respectiv, capitalurile proprii. Indicatorul trebuie sa fie supraunitar cat mai aproape de 2.
Formula de calcul:
SG = (AT / DT) x 100
AT = activ total
DT = datorii totale

SOLVABILITATEA PATRIMONIALA (SP)
Indicatorul indica pronderea capitalurilor proprii in pasivul total. Este echivalentul ratei de finantare a activelor si inversul gradului de indatorare, suma rezultatelor celor doi indicatori trebuind sa fie 100%.
Formula de calcul:
SP = (CPR / AT) x 100
CPR = capitaluri proprii
AT = activ total

TIMPUL MEDIU DE LUCRU PE SALARIAT – ORE (TMSO)
Reprezinta numarul de ore realizate de un salariat intr-o perioada analizata. Teoretic nu poate depasi 8760 de ore: 365 zile x 24.
Formula de calcul:
TMSO = NOL / NS
NOL = numarul total de ore de lucru
NS = numarul mediu de salariati

TIMPUL MEDIU DE LUCRU PE SALARIAT – ZILE (TMSZ)
Este calculat in zile si trebuie sa fie in jurul a 230-250 zile. In functie de specificul activitatii numarul mediu de zile poate sa depaseasca 300 dar nu mai mult de 365. La societatile cu activitate sezoniera si 100 de zile de lucru poate fi normal. Indicatorul mai este cunoscut si ca “NUMARUL MEDIU DE ZILE LUCRATE“.
Formula de calcul:
TMSZ = TMSO / DMZL
TMSO = timpul mediu de lucru pe salariat calculat in ore
DMZL = durata medie a zilei de lucru sau 8 (ore)

TREZORERIA (T)
Lichiditatile societatii in banca, casa, depozitele la vedere si alte valori de casa. Lichiditatea nu are un anumit prag, ci trebuie dimensionata la necesarul imediat de plati. Un cont de disponibilitati ridicate este necesar in perioada cand se achita salariile si retinerile aferente, se achita dividente si ramburseaza rate la credite.
Formula de calcul:
T = FRP – NFR
FRP = fondul de rulment permanent
NFR = necesarul de fond de rulment

VALOAREA ADAUGATA (VA)
Reprezinta surplusul de bogatie adaugat prin valorificarea potentialului uman si contributia sa la realizarea valorii adaugate. Indicatorul masoara performanta economico-financiara a intreprinderii,
indicele de crestere al valorii adaugate trebuind sa-l depaseasca pe cel al productiei exercitiului si sa fie intr-o crestere continua. Valoarea adugata se poate determina prin metoda sintetica prin care se scad consumurile intermediare din productia exercitiului si se adauga marja comerciala sau prin metoda de repartitie (aditiva) prin care insumeaza cheltuielile cu personalul, impozitele si taxele, amortizarea si profitul din exploatare.
Formula de calcul:
VA = MC + PE – CHELTUIELI EXTERNE
MC – marja comerciala
PE = productia exercitiului
CHELTUIELI EXTERNE:

 • cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile
 • alte cheltuieli materiale
 • alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
 • cheltuieli privind prestatiile externe
 • cheltuieli cu despagubiri si activele cedate

Articole ajutatoare: Indicatorul ‘Valoarea Adaugata’ si Soldurile Intermediare de Gestiune

VALOAREA ADAUGATA LA UN LEU PRODUCTIE REALIZATA (VAPR)
Masoara cantitatea efectiva din productia marfa realizata adaugata de intreprindere peste achizitiile realizate.
Formula de calcul:
VAPR = VA / PMR
VA = valoarea adaugata
PMR = productia marfa realizata

VALOAREA ADAUGATA PE SALARIAT (VAS)
Determina eficienta folosirii factorului uman. Raportul trebuie sa fie in crestere.
Formula de calcul:
VAS = (VA / NS) x 100
VA = valoarea adaugata
NS = numarul mediu de salariati sau numarul total de ore de lucru

RETINETI!

 • In analiza financiara cheltuielile in avans se asimileaza creantelor (comerciale), respectiv activelor circulante;
 • Anumite formule iau in calcul valori medii ale indicatorilor, dar se pot folosi si valori totale. Spre exemplu, se poate folosi numarul total de salariati in loc de numarul mediu;
 • In analiza financiara veniturile in avans se asimileaza datoriilor curente (comerciale), respectiv datoriilor curente totale;
 • Acesti indicatori trebuie analizati in dinamica (valoric si procentual cu baza fixa ori variabila) de la o perioada la alta, orizontul de analiza fiind de minim 3 ani.
MacrostandarD eXpert iti ofera 22 de comenzi indispensabile in lucrul zilnic cu Microsoft Excel

MacrostandarD eXpert iti ofera 22 de comenzi indispensabile in lucrul zilnic cu Microsoft Excel
Click pe imagine pentru a afla mai multe

Leave a Reply