Dezvoltam programe de analiza financiara si promovam produse de calitate prin marketing afiliat. Viziteaza-ne zilnic!

Obiective Strategice la Nivel de Functiune Financiara

Managementul (managerul si functiunea) strategic al intreprinderii este direct raspunzator de indeplinirea obiectivelor strategice. Indeplinirea obiectivelor se realizeaza doar daca s-a elaborat un program strategic realist si bine fundamentat.

Strategia organizatiei se poate defini ca ansamblul obiectivelor majore pe termen lung si principalele modalitati de atingere a acestor obiecive intr-un anumit interval de timp prin intermediul resurselor umane, materiale, financiare si informationale. Strategia generala se concretizeaza intr-un plan pe termen lung de atingere a unui obiectiv fundamental.
Obiectivul fundamental reprezinta starea viitoare de atins a societatii, dupa parcurgerea unui interval de timp stabilit
Avantajul competitiv se defineste ca fiind punctul de disociere intr-un domeniu de activitate, proces sau control al unei resurse, acestea realizandu-se la un nivel calitativ ridicat sau cu costuri mai reduse decat concurenta.

In literatura de specialitate se considera ca o societate poate alege orice tip de obiectiv fundamental (cuantificabil sau nu) de indeplinit, ca de exemplu:
– un anumit nivel al cifrei de afaceri;
– un anumit randament al resurselor consumate sau atrase;
– nivelul la care sa se situeze costurile in cifra de afaceri sau in productia marfa realizata;
– valoarea de piata a intreprinderii;

In opinia noastra, singurul obiectiv cuantificabil ce trebuie avut in vedere este “maximizarea valorii afacerii” si necuantificabil “cresterea calitatii vietii in intreprindere“.
Maximizarea valorii afacerii este obiectivul ce trebuie luat in seama de orice manager de nivel superior (top management), valoarea reprezentand expresia cea mai buna de exprimare a unui patrimoniu in economia de piata. Prin calitatea vietii in intreprindere, avem in vedre nivelul ridicat al stimulentelor motivationale, calitate ridicata a proceselor de munca, masinilor si utilajelor deservite de angajati, sistem informational si informatic modern, etc.

Strategiile se pot clasifica in functie de dinamica obiectivelor, in strategii de crestere, neutrale si de restrangere. Strategiile de crestere isi propun obiective care sa sporeasca valoarea societatii, strategiile neutrale se limiteaza la aceeasi valoare pe care o are societatea in prezent, iar cele de restringere stabilesc o reducere sau chiar lichidare a societatii.
Este bine ca odata cu stabilirea unei noi strategii se se revizuiasca si elementele motivationale, atat cele de natura interna, cat si cele de natura externa, pozitive si negative, pentru a da un imbold la indeplinirea obiectivelor strategice si a misiunii intreprinderii.

Etapele de construire a strategiei financiare sunt identice cu cele ale strategiei generale a intreprinderii, unele etape necesitand un volum de munca mult mai redus, tocmai din acest motiv. Mai jos sunt ierarhizate etapele ce trebuie parcurse in realizarea, implementarea si controlul strategiei financiare:

  • Stabilirea obiectivelor strategice de rang I si rang II si formularea strategiei;
  • Numirea responsabililor si stabilirea etapelor (termenelor) de aplicare;
  • Determinarea alternativelor strategice si a resurselor necesare;
  • Aplicarea strategiei;
  • Controlul indeplinirii strategiei.

Am omis intentionat etapa de stabilire a obiectivului strategic pentru ca el este formulat in strategia generala si nu la nivel de functiune financiara. Analiza pietei si a mediului in care actioneaza societatea se face la stabilirea strategiei generale si se realizeaza, in general, de un compartiment specializat (management-dezvoltare sau marketing) sau de catre firme specializate de consultanta. De amploarea si de calitatea studiului depinde realizarea strategiei si a politicilor adoptate pentru punerea in practica a sa. Daca o strategie nu se va realiza in termenul si la parametri stabiliti va trebui sa analizati daca a fost studiata piata suficient de bine si daca au fost identificate toate punctele forte si slabe ale societatii.

Stabilirea obiectivelor strategice de rang I si rang II se realizeaza de fiecare manager de functiune in colaborare cu ceilalti manageri ce ofera consultanta interna. Formularea obiectivelor trebuie sa se faca cat mai clar si concis pentru a fi usor de inteles. Formulari lipsite de sens, in fraze lungi, nu fac decat sa induca in eroare si chiar sa nu se poata indeplinii obiecivul. Numarul obiectivelor nu trebuie fie mai mare de trei pentru a se putea controla mai usor pe parcurs. Trebuie avut grija ca obiectivele sa nu fie in contradictie unele cu celelalte sau cu alte obiective stabilite de alte functiuni.
Responsabilii cu aplicarea strategiei trebuie numiti din randul sefilor care au pe langa autoritatea formala si autoritatea informala, pentru acestia trebuind formulate si explicate indatoririile, motivatiile si sanctiunile corespunzatoare. Termenele de aplicare trebuie fixate, pe cat posibil, cu date fixe de inceput si sfarsit, fara a lasa la indemana oricui fixarea lor in mod arbitrar, si mai ales fara corelarea cu termenele strateiei generale si cu cele de aplicare a politicilor aferente.
Alternativele strategice reprezinta posibilitatile reale de indeplinire a obiectivelor strategice, avand implicatii asupra activitatii societatii. Resursele necesare se identifica atat in interiorul societatii, cat si in afara ei, acestea, putand reprezenta, fie fonduri atrase, mijloace fixe de achizitionat sau disponibile in alte subunitati, fie personal calificat. Alocarea resurselor trebuie facuta cu maxim de acuratete. Fonduri sau personal peste necesar, generand risipa si costuri suplimentare iar fonduri si personal sub nevoile de realizare a strategiei conduc la neindeplinirea strategiei.
Dupa ce este realizata strategia urmeza a se aplice in practica, intocmai cum sa stabilit la inceputul etapei utilizand doar resursele alocate.
Controlul indeplinirii strategiei se face prin stabilirea unor indicatori intermediari de atins si, binenteles, prin indeplinirea obiectivului stabilit in termenul fixat. De obicei, se stabileste o etapa premergatoare aplicarii strategiei, in care se testeaza politicile functionale. In functie de rezultatele intermediare se continua sau regandeste strategia.

Exemplu de alternative strategice: Cresterea vitezei de rotatie a activelor circulante la 18,5 rotatii pe an se poate realiza prin:
a) cresterea cifrei de afaceri in conditiile mentinerii aceluias volum de stocuri;
b) reducerea stocurilor de materii prime si materiale, obiecte de inventar si produse, cu implicatii asupra cheltuielilor de stocare. Acestea trebuie calculate la costul de oportunitate si nu la costul la care sunt contabilizate. Prin raportarea la costul de oportunitate avantajul competitiv asupra concurentei va creste substantial. Se trece de la un alt tip de gandire economica, de genul: ce am fi castigat cu resursa “x” daca nu am fi facut ceea ce facem acum cu ea?

Exemplu de strategie financiara:
Pe baza analizei de piata, realizata la nivel de grup, unei filiale i se stabileste ca obiectiv fundamental cresterea valorii de piata de la un milion dolari la doua milioane dolari in urmatorii cinci ani, cu o crestere medie de 1,15% anual (vezi datele de mai jos). Este o strategie de crestere moderata, iar valoarea intreprinderii se determina pe baza fluxului de numerar actualizat.

Ani / Valoarea societatii (mil.$):
baza de comparatie / 1
1 / 1,15 start strategie
2 / 1,32
3 / 1,52
4 / 1,75
5 / 2 final strategie

Termenul de incepere al strategiei este anul 2010 si de finalizare anul 2015, valoarea de un milion de dolari stabilindu-se pe baza rezultatelor previzionate pentru anul 2008 dupa inchiderea situatiilor financiare intermediare pe semestrul I. Resursele de care dispune societatea pentru indeplinirea obiectivelor se pot grupa in functie de posibilitatile interne de identificare si alocare. Un exemplu poate fi si acesta:
Capitaluri proprii
Imprumuturi de la grup
Alte imprumuturi
Datorii
Total

Pe baza acestor date (minimale oferite de noi pentru acest exemplu), conducerea societatii realizeaza strategia de ansamblu, strategie ce trebuie sa se inscrie in coordonatele de grup. Managerul financiar stabileste impreuna cu colaboratorii sai obiectivele strategice de rang I si rang II, formuland strategia financiara. Stabilirea obiectivelor strategice de rang I si rang II si formularea strategiei financiare trebuie sa se realizeze in termen rezonabil, de exemplu maxim trei luni. In perioada urmatoare se vor stabili politicile de punere in aplicare a strategiei generale si functionale (pe functiuni sau departamente).

Obiectiv strategic de rang I: cresterea cifrei de afaceri cu 1,2% pe an.
Obiectiv strategic de rang II: incasarea in proportie de 75% a cifrei de afaceri in termen de 15 zile de la emiterea facturii, 20% in termen de 30 de zile, restul de 5% pe loc (plata la casieria societatii). cresterea cash-flow-ului din exploatare de la 100 mii $ la 600 mii $ anual.
Responsabilii pentru indeplinirea obiectivelor: domnul “X”, manager departamentul comercial – pentru indeplinirea obiectivului strategic de rang I si domnul “Y”, sef serviciul financiar – pentru indeplinirea obiectivelor strategice de rang II.
Alternative strategice pentru obiectivul strategic de rangul I: cresterea cifrei de afaceri se poate realiza prin comercializarea actualei game de produse la acelasi pret, dar in cantitate mai mare sau prin schimbarea nomenclatorului cu produse noi si de calitate superioara, vandute la un pret mai ridicat. Domnul “X” va decide care alternativa se va aplica, prin consultarea cu responsabilul de calitate din intreprindere (auditorul intern al calitatii), cu directorul de marketing si cu directorul de productie.
Alternative strategice pentru obiectivele strategice de rangul II: incasarea in proportie de 75% a facturilor in termenul stabilit este o prioritate si necesita o politica de credit comercial adecvata. Prin exceptie, de la termenul in care se stabilesc politicile de aplicare a strategiei (perioada octombrie – decembrie 2001), se va stabili in luna octombrie politica de credit comercial.
Termenele de aplicare a strategiei financiare: au fost stabilite in etapele anterioare (explicate mai sus).
Resursele alocate: directorul financiar primeste un program informatic in valoare de 3 mii. $, pe care il va implementa, testa si monitoriza domnul “M”, inginer de retea. Departamentul comercial primeste un computer modern cu perifericele si programele informatice necesare, in valoare de 4,5 mii $, iar serviciul financiar un informatician cu studii superioare din cadrul oficiului de calcul pe o perioada 3 luni.
Controlul strategiei financiare: se realizeaza la termenele intermediare de control a strategiei generale (anul 2 si 4). Obiectivul strategic de rangul I este indeplinit daca cifra de afaceri a crescut la finele anului 2 cu 1,44% si daca s-a dublat la finele anului 4. Obiectivul strategic de rang II trebuie indeplinit dupa primul an de aplicare a strategiei.

Leave a Reply