Dezvoltam programe de analiza financiara si promovam produse de calitate prin marketing afiliat. Viziteaza-ne zilnic!

Planificarea Financiara a Dezvoltarii Afacerii prin modelul cresterii sustenabile

O metoda de planificare financiara a dezvoltarii afacerii o reprezinta si metoda cresterii sustenabile.

Inainte de a studia acest exemplu vezi articolul Planificarea Financiara a Dezvoltarii Afacerii!

Rata de crestere sustenabila (G) se determina pe baza relatiei:
G = (M x R x D) / A – (M x R x D);
LEVIERUL FINANCIAR = DATORII / CAPITALURI PROPRII

Levierul financiar trebuie sa ramana constant in anul urmator!

M – rata profitului net (marja);
R – rata retinerii: 1 – (dividende / profit net);
D – multiplicatorul capitalurilor proprii: active / capitaluri proprii;
A – rotatia activelor (active / cifra de afaceri);

Factorii principali de care depinde rata de crestere sustenabila sunt enumerati mai jos:

  1. marja profitului net – cu cat este mai ridicata cu atat mai mari vor trebui sa fie si fondurile de care societatea trebuie sa dispuna;
  2. rata de reinvestire – cu cat profiturile lasate la indemana societatii sunt mai ridicate cu atat vor scadea si necesitatile de finantare externa;
  3. rata de levier – o rata ridicata este consecinta directa a ratei ridicate de reinvestire si a marjei ridicate a profitului net;
  4. rotatia activelor – o rata ridicata imbunatateste utilizarea activelor;

Exemplu – Modelul cresterii sustenabile
Pornind de la datele din exemplul anterior se cere sa se determine rata de crestere sustenabila cu conditia ca levierul financiar sa ramana constant. Retineti ca prin aceasta metoda unele elemente de bilant vor avea alte valori fata de cele rezultate in exemplul anterior.

INDICATORII din ANUL N:
M – rata profitului net: 550 / 3.500 = 0,157 (15,7%)
R – rata retinerii: 1 – (50 / 550) = 0,909 (90,9%)
D – multiplicatorul capitalurilor proprii: 2.800 / 800 = 3,5
A – rotatia activelor: 2.800 / 3.500 = 0,8

Levierul financiar: 2.000 / 800 = 2,5
de unde rezulta
Rata de crestere sustenabila: 1,66 (166%) (0.157 x 0.909 x 3,5) / 0.8 – (0.157 x 0.909 x 3,5) = 0,4994955 / 0,3005045 = 1,662189751

Pentru anul N+1 vom determina elementele principale ale contului de profit si pierdere si ale bilantului in felul urmator:
Cifra de afaceri: 3.500 x 1,166 = 4.081; 1.166 reprezinta rata de crestere sustenabila
Profitul net: 4081 x 15,7% = ~ 641; 15.7% reprezinta rata profitului net
Rata retinerii:  641 x 90,9% = ~ 583;
Dividende de plata: 641 – 583 = 58;
Capitalurile proprii: 800 + 583 = 1.383;
Datoriile totale: 1.383 x 2,5 = ~ 3.458; de unde 2,5 reprezinta levierul financiar (2.000 / 800)
Pasivul/Activul total: 1.383 + 3.458 = 4.841;
Din activul total se scad imobilizarile corporale nete din anul N+1 (1.400-400 = 1.000) si rezulta activele circulante (vezi datele exemplului anterior!)
Active circulante: 4.841 – 1.000 = 3.841;

Bilantul societatii pe anul N+1 se va prezenta in felul urmator:

Active imobilizate la valoarea neta: 1.000;
Active circulante: 3.841;
Activ Total: 4.841;
Capitaluri proprii: 1.383;
Datorii curente totale: 3.458;
Pasiv Total: 4.841;

Diferenta de 1.458 U.M. (2.000-3458) dintre valoarea datoriilor din anul N si cea din anul N+1 reprezinta necesarul de finantat. Necesarul de finantat se poate acoperii prin credite pe termen scurt/descoperire de cont (cele mai recomandate dar si cele mai scumpe) si credite pe termen mediu. Acoperirea necesarului de finantat prin aport de capital social ar incalca regula cresterii sustenabile.

One comment on “Planificarea Financiara a Dezvoltarii Afacerii prin modelul cresterii sustenabile

  1. […] Planificarea Financiara a Dezvoltarii Afacerii – Modelul cresterii sustenabile […]

Leave a Reply