Dezvoltam programe de analiza financiara si promovam produse de calitate prin marketing afiliat. Viziteaza-ne zilnic!

Cash-Flow Calculat pe baza de Formule Financiare

In analiza financiara, de cele mai multe ori, se analizeaza fluxurile de numerar pe baza unor formule simple fara a se mai face calculele si clasificarile complicate pe care o cere realizarea fluxului de numerar conform cu IAS 7 – Situatia fluxurilor de trezorerie. Este mai simplu si mai rapid chiar daca gradul de precizie este mai scazut fata de varianta in care se face un flux de numerar prin metoda directa.

Utilizarea unor formule de calcul care sa identifice variatiile intre doua perioade, in locul complicatelor grupari si regrupari ale fluxurilor de intrare si de iesire, simplifica munca analistilor financiari. Realizarea unui flux de numerar care sa corespunda cu cerintele IAS 7 necesita de cele mai multe ori utilizarea unui soft performant si un timp relativ indelungat de lucru. De multe ori presati de timp analistii financiari au recurs la simplificarea lucrurilor prin utilizarea formulelor de calcul in calcularea Cash-Flow-ului.
Utilizarea acestor formule face ca definitia fluxului de numerar din standardul IAS 7 sa nu mai corespunda in totalitate cu rezultatul obtinut, sau mai bine (re)formulat, sa se largeasca, in sensul includerii unor elemente ce nu tin strict de numerarul sau de echivalentul de numerar vehiculat intr-o anumita perioada. Din acest motiv, utilizarea unor formule de calcul in locul realizarii unui flux de numerar trebuie sa se faca doar acolo unde analiza fluxurile generate intr-o anumita perioada este secundara. Evident ca, o analiza corecta a modului de utilizare al numerarului ar trebui sa implice si realizarea unui flux de numerar realizat prin metoda directa si nu pe baza unor formule financiare.
Analiza cash-flow-ului se face pe cel putin doua perioade deoarece in formule sunt incluse variatiile in timp ale unor valori. Pentru relevanta, cel mai adesea se ia in calcul o perioada de un an (31 decembrie fata de 01 ianuarie).
Analizand cele trei formule de mai jos veti observa ca intram, mai degraba, pe taramul fondurilor decat cel al fluxurilor reale de numerar si ca de fapt, analizam miscarea unor fonduri ce nu au o totala corespondenta in numerar. Oricum, pentru analistul financiar cunoasterea acestor modificari aduce un plus de informatie in analiza financiara, chiar daca, asa cum am spus mai sus, nu se respecta in totalitate notiunea contabila de flux de numerar. De aceea recomandam acest tip de analiza doar dupa ce s-au calculat indicatorii ce analizeaza gradul de lichiditate si de solvabilitate. Daca se constata ca exista intarzieri la incasare si plata, valori rezultate ale indicatori de lichiditate si solvabilitate aproape de pragurile limita ori subunitari, ar trebui sa se treaca la analiza specifica a modului in care gestioneaza numerarul si eventual, sa se faca un flux de numerar care sa respecte principiile de realizare impuse de standarul IAS 7.

CASH-FLOW DE GESTIUNE (CFG)
Rezultatul tuturor operatiunilor de gestiune reprezinta cash-flow-ul de gestiune. Operatiunile de gestiune sunt cele de exploatare, investitie si finantare.
Formula de calcul:
CFD = RN + CHD + CHAMO
RN = rezultatul net
CHD = cheltuiala cu dobanda
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

CASH-FLOW DISPONIBIL (CFD)
Exprima capacitatea efectiva a societatii de a remunera actionarii si creditorii. Este efectiva deoarece nu ia in calcul impozitul pe profit.
Formula de calcul:
CFD = CFDact + CFDcr
CFDact = RN – (CPR1 – CPR0)
CFDcr = CHD – (DATFIN1 – DATFIN0)

RN = rezultatul net
CHD = cheltuiala cu dobanda
CPR = variatia capitalurilor proprii
DATFIN = variatia datoriilor financiare pentru care s-au platit dobanzi in perioada analizata

CASH-FLOW OPERATIONAL (CFO)
Reprezinta capacitatea potentiala de finantare viitoare a intreprinderii, de remunerare a investitorilor de capital si a creditorilor din rezultul de exploatare obtinut. Se mai numeste si cash-flow de exploatare.
Formula de calcul:
CFO = RN + CHAMO
RN = rezultatul net
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

Cash-Flow Calculat pe Baza de Formule Financiare

Cash-Flow Calculat pe Baza de Formule Financiare

Leave a Reply